REFERENCER

Anbefalinger og pæne ord…

Skærmbillede 2017-10-10 kl. 23.25.52

“Pernille har udarbejdet en kvalitativ evaluering af vores tre lektiecaféer. Pernille har planlagt og udført deltagerobservation, fokusgruppeinterviews, kodning samt mundtlig og skriftlig fremstilling af undersøgelsens resultater. Undersøgelsen vil få betydning for den fremtidige organisering af lektiecaféerne. Pernille er gået til opgaven med stor selvstændighed. Vi oplever Pernille som fagligt skarp, nysgerrig og fleksibel. Som person er Pernille et varmt og smilende menneske, der har en smittende positiv tilgang til sine omgivelser.”

Pernille Seeberg, Familiemedarbejder, Fællesskaberne, 2017.


Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.56.51

“Pernille har indhentet, analyseret og formidlet data fra interviews med medarbejdere og deltagere. De kvalitative analyser er knivskarpe og også letforståelige for udenforstående. Pernille har udarbejdet ark til ensretning og bearbejdning af data fra eksisterende og fremtidige kvalitative interviews. Disse ark er værdifulde for Københavns Biblioteker, og vi kan som organisation bruge den i det fremtidige arbejde.”

Jimmy Ekstrøm Pedersen, Projektkonsulent, Bibliotekssamarbejde, 2016.


Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.56.51

“Pernille har givet os indsigt i antropologiske, kvalitative metoder og har hermed højnet det generelle vidensniveau hos os som kolleger. Pernille har med sit gode humør været en værdsat kollega på kontoret. Vi kan kun give hende vores varmeste anbefalinger som en dygtig og energisk medarbejder, der har sans for både helheden og detaljen.”

Lisbeth Vestergaard, Udviklingskonsulent, Bibliotekssamarbejde, 2016.


Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.50.28

“I projektet for Miljøstyrelsen fungerede Pernille som en yderst selvstændig projektmedarbejder. Hun bidrog flot til vores dybdegående brugerundersøgelse af almindelige danskeres behov og ønsker i forhold til miljøinformation. Analyse og leverancer blev lavet på baggrund af en række feltbesøg, med fokus på det etnografiske interview, en visuel brugerrejse og andre inddragende øvelser, som Pernille mestrede på selvstændig og kvalificeret vis.”

Rikke Ulk, Direktør hos Antropologerne, 2016.


Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.50.28

“For Mariagerfjord Kommune, der udvikler en ny strategiplan, har Pernille været med til at indsamle data via feltbesøg, workshops, gruppeinterview og anden aktiv borgerinddragelse. Pernille har varetaget opgaver angående rekruttering, projektplanlægning og været med på seks etnologiske feltbesøg samt påtaget sig rollen som facilitator ved to by-workshops. Vi har oplevet Pernille som en yderst kompetent, positiv og vellidt medarbejder.”

Rikke Ulk, Direktør hos Antropologerne, 2016.


logo_22748

“Arbejdet er udført selvstændigt i alle opgavens faser og formidlingen af resultaterne til centret, er sket på eksemplarisk vis i en kort og overskuelig form. Resultaterne har været særdeles brugbare. Vi hæfter os særligt ved, at den antropologiske tilgang har bidraget med nye perspektiver og ny viden til dette felt. Her på centeret håber vi, at vi kan få mulighed for at arbejde sammen med Pernille igen, og dermed drage nytte af hendes kompetencer og venlige personlighed. Vi kan kun anbefale Pernille.”

Karen Louise Møller, AC-fuldmægtig & Tina Bering Keiding, Lektor, 2014.