AKTUELT

Nyt samarbejde // April 2019

Jeg har indgået et samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og skal de kommende 5 måneder undersøge, hvilke udfordringer og ikke mindst potentialer, der findes i børns digitale læsning. Projektet hedder Digtialt Myteri og gennem projektet ønsker vi at afmontere mange af de myter – der findes om digital læsning – og inspirere børnene til det digitale læseunivers gennem forældre og bibliotekerne.

Læs mere om projektet her.

Skærmbillede 2019-05-28 kl. 15.51.10


P. CLEMMENSEN er flyttet ind i kontorfællesskabet Symbion // Februar 2019

Jeg har længe været på jagt efter et kontorfællesskab og nu har jeg taget springet. Jeg er flyttet ind i fællesskabet Symbion på Østerbro og glæder mig til at blive en del af huset.


Det nye år // Januar 2019

Vi har ramt 2019 og året startede med afslutningen af et større servicedesignprojekt – udarbejdet i samarbejde med Service Design Institute – og en præsentation af den endelige leverance for kunden. 2019 kommer til at byde på kontorjagt og spændende projekter med både gamle og nye bekendtskaber.

Integration og undervisning er to af de områder, der fortsat vil være fokus på i år. Jeg glæder mig!


Visuel formidling, der understøtter integrationsindsatser // Juni 2018

Jeg er blevet en del af projektet “Fagsprogmentorer – en frivillig indsats, der virker”, der er igangsat af Røde Kors Midtfyn og Faaborg Midtfyns Kommune. I projektet sættes der fokus på at styrke integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked. Røde Kors har rekrutteret en masse dygtige frivillige sprogmentorer, der følger arbejdsparate flygtninge i deres praktikforløb og hjælper med sprogforståelsen i den daglige gang på arbejdspladsen. Se mere om projektet her.

I den forbindelse skal udvalgte flygtninges erfaringer og fortællinger formidles via en række videoer, som jeg har ansvaret for at udvikle og producere i samarbejde med min  kollega, Kasper Nielsen. Videoerne skal være et læringsredskab for flygtninge, der giver dem muligheden for at forberede og øve sig på mødet med den pågældende arbejdsplads, det fagspecifikke sprog og de konkrete arbejdsopgaver i den pågældende stilling.

Vores vision er, at videoerne skal være med til at bygge bro mellem arbejdsmarkedet og flygtninge. Videoerne skal først og fremmest afdække fagsproget, men fokuserer også på nogle af de uskrevne regler og kulturelle normer, der eksisterer på det danske arbejdsmarked.

Jeg ser frem til nogle spændende uger og vil løbende skrive mere om projektet.


Film – et sprog uden grænser // Maj 2018

Nu er projektet “Film – et sprog uden grænser” for alvor i gang. På nuværende tidspunkt befinder vi os i dataindsamlingsfasen, der indtil videre har budt på en række visninger af europæiske spillefilm, givende gruppeinterviews med en masse skoleelever, individuelle interviews med lærer fra de danske skoler og skolebesøg rundt i landet.

Jeg glæder mig til at finde mønstre i den indsamlede data og teste vores tese om, at undervisning i film kan bidrage til at skabe fælles oplevelser blandt børn og unge, samt refleksion på tværs af nationalitet, alder, køn og livserfaring. Læs mere om projektet her.


Reducing Teachers Workload // Marts 2018

Jeg er tilbage i København efter nogle spændende uger i London, hvor jeg har været tilknyttet som User Researcher på projektet: Reducing Teachers WorkloadProjektet er et samarbejde mellem The Department for Education og konsulenthuset Methods.

Hensigten med projektet er at udvikle en digital platform, der kan hjælpe skolerne effektivt med at mindske unødvendige arbejdsbyrder for lærerne, så de i højere grad kan koncentrere sig om klasseundervisning og deres egen faglige udvikling.

Min deltagelse i projektet har givet mig indblik i styrken ved agil projektledelse og har været med til at konkretisere en aktuel og politisk problemstilling, der ikke kun eksisterer i England.


Nye spændende samarbejdsaftaler…

2018 er ankommet og det bliver et spændende år!

P. CLEMMENSEN er bl.a. blevet en del af research-teamet på EU-projektet: Film – a language without borders? Projektet er et samarbejde mellem Vision Kino i Tyskland, British Film Institute i Storbritannien og Det Danske Filminstitut.

I projektet er vi optaget af filmens potentiale i en uddannelseskontekst og har særligt fokus på, hvordan film kan danne grundlaget for gensidig kulturel indsigt, bedre integration og fælles dialog i klasser med elever af forskellig etnisk herkomst.

VISION_KINO_Logo   Skærmbillede 2018-01-20 kl. 14.28.11    Skærmbillede 2017-12-04 kl. 21.22.25