DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

LÆSNINGENS DIGITALE POTENTIALER

Opgaven

Projektet handler grundlæggende om, at blive klogere på børns digitale læsevaner med særligt fokus på at identificere potentialer, afmontere nogle af de mange myter – der ofte er forbundet med digital læsning – og styrke forældres og bibliotekernes viden om, formidling af og inspiration til børns digitale læsning.

Tilgang

Projektet er opdelt i tre faser.

  1. Research og udarbejdelse af kvalitativ forundersøgelse
  2. Afholdelse af Hackathon med eksperter og test af prototype på testbiblioteker
  3. Udbredelse og formidling
Resultater og leverancer

Der er blevet udarbejdet en rapport som kan læses her. Rapporten er en kvalitative forundersøgelse, der går i dybden med børns digitale læsevaner med særlig fokus på at kortlægge den digitale litteraturs udfordringer og potentialer. I rapporten inddrages både børn, forældre og børnebibliotekarer, der har oplevelser og erfaringer med digital læsning.

Derudover er der blevet udarbejdet en projekthjemmeside med navnet læsdigitalt.dk, hvor de endelige formidlingskoncepter og en digital rejseplan, blandt andet kan findes.

Omtale af projektet

Læs mere om projektet her:

Samarbejdspartnere

Projektet er igangsat af Danmarks Biblioteksforening, og udføres af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og er støttet af udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover har følgende aktører bidraget med deres viden til projektet:

  • Maneno
  • GoLittle
  • BookBites
  • Bibliotekarforbundet
  • Kolding Bibliotekerne og Esbjerg Bibliotek
  • KU/Medierådet for Børn og Unge

Logo_DB_pngLogo3_srcset-large