RØDE KORS MIDTFYN

EN VIGTIG INTEGRATIONSINDSATS

Opgaven

Røde Kors Midtfyn har i samarbejde med Faaborg Midtfyns Kommune igangsat en frivillig indsats med navnet: Fagsprogmentorer. Indsatsen sætter fokus på at styrke integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked. I den forbindelse er der blevet rekrutteret en masse dygtige frivillige, der følger arbejdsparate flygtninge ud i praktikforløb og hjælper med kultur- og sprogforståelsen i den daglige gang på arbejdspladsen. Den konkrete opgave består i at udarbejde tre små film, der understøtter det vigtige arbejde, som udrettes i forbindelse med indsatsen.

Tilgang

I projektet inddrages udvalgte aktører, der på forskellig vis er engageret i den frivillige indsats. Vi har været i dialog med borgere, frivillige, virksomheder, uddannelsessteder, studerende og fagpersoner, som alle har bidraget til et nuanceret billede af den frivillige integrationsindsats.

Vores vison:

  • Vores målgruppe er først og fremmest de arbejdsparate flygtninge, der ønsker at komme i arbejde samt andre fagfolk, der er i kontakt med målgruppen
  • Vi ønsker at sætte fokus på de positive historier og belyse nogle af de kulturelle spilleregler, som eksisterer på det danske arbejdsmarked
  • Filmene skal være oplysende og inspirerende med fokus på, hvordan og hvad man kan gøre for at komme i arbejde
  • Filmene viser ikke én sandhed, men udvalgte eksempler/cases fra den virkelige verden med fokus på informanternes oplevelser og erfaringer
Resultater og leverancer

Film 1: Fagsprogmentorerne

  • I denne film får du en introduktion til, hvad fagsprogmentorerne går ud på.

Film 2: Vejen til det danske arbejdsmarked

  • I denne film får du en række eksempler på, hvordan vejen til arbejde i Danmark kan se ud. Der bliver sat fokus på værdien af praktikforløb, som kan giver et bedre kendskab til den danske kultur og dermed være med til at øge muligheden for at komme i fast arbejde. Derudover får du nogle konkrete råd til, hvad du kan gøre for at forberede dig bedst muligt på mødet med en potentiel arbejdsplads. Du vil ligeledes få indblik i, hvordan praktikforløb kan åbne døren for et liv som selvstændig. I den forbindelse møder du Mazen – der er flygtning fra Syrien – som har åbnet sin egen frisørsalon på Fyn.

Film 3: Vejen til arbejde gennem uddannelse

  • I den tredje og sidste film sættes der fokus på mulighederne for at komme i arbejde ved at tage en uddannelse. I filmen får du indblik i nogle af de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil være en del af det danske uddannelsessystem. Filmen tager udgangspunkt i Social- og Sundhedsuddannelsen, som især er kendetegnet ved en god veksling mellem undervisning og praktik. Social- og sundhedsuddannelsen er ligeledes en uddannelse, hvor der er gode muligheder for at få fast arbejde efter endt uddannelse. Selvom der primært er fokus på SOSU-uddannelsen, giver filmen også et indblik i mere generelle udfordringer og fordele ved at vælge uddannelsesvejen.

Se alle tre film her.

Samarbejdspartnere

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Kasper Nielsen, Røde Kors Midtfyn og Faaborg Midtfyn Kommune i 2018. Læs mere om sideløbende frivillige integrationsindsatser her.

Skærmbillede 2018-12-02 kl. 22.01.51Skærmbillede 2018-12-02 kl. 22.02.18