DET DANSKE FILMINSTITUT

En kvalitativ undersøgelse af films potentiale til at fremme integration og tværkulturel forståelse

“Det er så synd for nogen, at de ikke kan få lov til at flygte, fordi de ikke har penge nok. Jeg tænker over, hvordan det ville være, hvis det var Danmark, som blev bombet af Norge eller Sverige.” Elev fra 2. klasse, 8 år

”Det, som film kan, er at skabe et fælles tredje at tale ud fra. Og det åbner meget lettere op for samtaler om svære emner, fordi det ikke handler direkte om eleverne, men om et andet udgangspunkt end dem.” Lærer i Rødovre

Opgaven

I projektet – Film: et sprog uden grænser – er vi optaget af filmens potentiale i en uddannelsesmæssig kontekst, med særligt fokus på at skabe fælles oplevelser blandt børn og unge, herunder også de grupper af migranter og flygtninge, som ankommer til Europa af sociale, kulturelle, økonomiske eller politiske årsager. Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvilke film og formidlingsformer der fungerer bedst, hvordan man kan styrke anvendelsen af film fremadrettet og hvordan film kan styrke integration, fællesskaber og gensidig forståelse blandt elever med forskellige baggrunde.

Projektet finder sted i Danmark, Storbritannien og Tyskland i løbet af 2018, og rummer følgende elementer:

  • Visninger af europæiske spillefilm og kortfilm i biografer og online
  • Udvikling af en grundlæggende vejledning i at bruge film som fællesoplevelse
  • Udvikling af undervisningsmaterialer til en række film
  • Evaluering og opsamling af resultater i samarbejde med forskere, blandt andet på internationale konferencer
  • Oversættelse af de grundlæggende vejledninger til andre europæiske sprog, så lande med mange immigranter har mulighed for at bruge dem
Tilgang

Den kvalitative del af undersøgelsen, som jeg har været ansvarlig for, tager udgangspunkt i følgende aktiviteter:

  • Deltagerobservation under udvalgte filmvisninger i Cinemateket.
  • Gruppeinterviews med elever i alderen 8-14 år, med fokus på at kortlægge deres umiddelbare oplevelser efter filmvisningerne, og undersøge hvordan de håndterer samtaler omkring potentielt sårbare emner
  • Skolebesøg på udvalgte skoler i hovedstadsområdet. Deltagelse i undervisningen, mens klassen gennemgik det udarbejdede undervisningsmateriale
  • Individuelle interviews med folkeskolelærer
  • I forbindelse med projektet er der også blevet udarbejdet en supplerende spørgeskemaundersøgelse (114 respondenter), målrettet folkeskolelærer rundt i Denmark
Resultater og leverancer

Resultaterne fra den kvalitative undersøgelse, blev præsenteret i en visuel rapport med fokus på metode, hovedindsigter og anbefalinger. Derudover er de forskellige bidrag fra hhv. Tyskland, England og Denmark blevet samlet i en fælles rapport, der bl.a. præsenteres på Vision Kinos konference i Erfurt den 21. – 23. november. Læs den samlede rapport her.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Vision Kino i Tyskland, British Film Institute i Storbritannien og Det Danske Filminstitut. Den kvalitative undersøgelse er blevet udarbejdet i løbet af 2018. Projektet er støttet af EU’s Creative Europe.

Reference

Pernille er fleksibel at samarbejde med – og altid parat til at finde muligheder og løsninger. Pernille har bidraget med vigtige faglige og metodiske pointer til research- og undersøgelsesarbejdet, og har afleveret en delrapport, som Det Danske Filminstitut er meget tilfreds med.

Charlotte Giese, Specialkonsulent hos Det Danske Filminstitut.

Skærmbillede 2017-12-04 kl. 21.22.25