MILJØSTYRELSEN

Brugerdreven udvikling af Miljøvejviseren

Opgaven

Opgaven handler om, hvordan Miljøstyrelsens nye borgerrettede platform – Miljøvejviseren – skal udvikles, så den matcher brugernes behov bedst muligt. Ambitionen med Miljøvejviseren er, at gøre det lettere for borgerne, at leve et mere miljøvenligt liv.

“Miljøvejviseren skal sikre, at borgerne har mulighed for at finde valid, relevant og nemt tilgængelig information om miljø og bæredygtigt forbrug ét sted. Al informationen, som samles på miljøvejviseren, vil være rettet mod borgernes behov og samtidig nem at omsætte til egentlig handling.” PlanMiljø.dk

Tilgang

Tilgangen til opgaven var brugerdreven, og der blev udført 8 dybdegående feltbesøg hjemme hos de udvalgte brugere. Feltbesøgene bestod af kvalitative interviews og en række inddragende øvelser i hjemmet.

Resultater og leverancer

Ud fra de indsamlede indsigter blev der udarbejdet 8 brugerportrætter og 30 situationskort, som var med til at formidle brugerindsigterne mere visuelt.

Samarbejdspartnere

Projektet blev udarbejdet i efteråret 2015 i samarbejde med PlanMiljø, Kathart, Operate og Antropologerne. Jeg deltog i projektet som projektmedarbejder tilknyttet konsulenthuset Antropologerne.

Læs mere om projektet her på Antropologernes hjemmeside.

Reference

“I projektet for Miljøstyrelsen fungerede Pernille som en yderst selvstændig projektmedarbejder i et team bestående af hende, en antropolog og en designer. Hun bidrog flot til vores dybdegående brugerundersøgelse af almindelige danskeres behov og ønsker i forhold til miljøinformation. Analyse og leverancer blev lavet på baggrund af en række feltbesøg, med fokus på det etnografiske interview, en visuel brugerrejse og andre inddragende øvelser, som Pernille mestrede på selvstændig og kvalificeret vis.”

Rikke Ulk, Direktør hos Antropologerne

Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.50.28  miljøstyrelsen