MARIAGERFJORD KOMMUNE

En strategiplan for Mariagerfjord Kommune

Opgaven

Formålet med opgaven er at udvikle en strategiplan for Mariagerfjord Kommune, der tager udgangspunkt i kommunens allerede eksisterende kvaliteter. De 4 største byer i kommunen er blevet udnævnt som udviklingsdynamoer for hele kommunen. Visionen er, at kommunen skal være attraktiv at bo, leve og arbejde i, så tilflytningen af unge og opblomstringen af flere arbejdspladser styrkes.

Tilgang

Udviklingen tog afsæt i borgerindsigter fra de 4 byer: Arden, Mariager, Hadsund og Hobro. Der blev indsamlet data via aktiv og dybdegående borgerinddragelse med fokus på kommunens nuværende udfordringer og potentialer, gennem semistrukturerede interviews samt workshops med fokus på inddragende øvelser og samskabelse.

Resultater og leverancer

Den endelige strategiplan indeholder konkrete udviklingspotentialer for de 4 udvalgte byer, der tager hensyn til byerne forskellighed, der hermed kan styrke kommunen som helhed.

Samarbejdspartnere

Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Antropologerne, Bascon og Mariagerfjord Kommune. Jeg deltog i projektets første del i efteråret 2015, som projektmedarbejder tilknyttet konsulenthuset Antropologerne.

Strategiplanen blev udarbejdet med økonomisk støtte fra kampagnen ”På Forkant”, som er igangsat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Læs mere her.

Reference

“For Mariagerfjord Kommune, der udvikler en ny strategiplan, har Pernille været med til at indsamle data via feltbesøg, workshops, gruppeinterview og anden aktiv borgerinddragelse. Pernille har varetaget opgaver angående rekruttering, projektplanlægning og været med på seks etnologiske feltbesøg samt påtaget sig rollen som facilitator ved to by-workshops. Vi har oplevet Pernille som en yderst kompetent, positiv og vellidt medarbejder.”

Rikke Ulk, Direktør hos Antropologerne

Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.50.28  Logo