KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK

Et kvalitativt bidrag til udviklingen af ny biblioteksbetjening 2016

Opgaven

Opgaven består i at udarbejde en statusrapport, der giver et indblik i hvilken betydning implementeringen af de nye målrettede betjeningstilbud har for den oplevede kvalitet af betjeningen i Københavns Biblioteker.

Statusrapporten indeholder både kvantitative og kvalitative indsigter. Med det primære ansvar for den kvalitative del, blev der sat fokus på de nye betjeningstilbud set fra medarbejder- og borgerperspektiv.

Tilgang

Der blev udarbejdet 13 dybdegående kvalitative interviews med udvalgte borgere og medarbejdere, der har været i berøring med de målrettede tilbud.

Resultater og leverancer

Den kvalitative undersøgelse blev præsenteret i rapportform med fokus på dybdegående brugerindsigter og konstruktive forbedringspotentialer.

Samarbejdspartnere

Statusrapporten blev udarbejdet i efteråret 2016 i samarbejde med bibliotekar på Kulturstationen Vanløse, Cecilie Juel Greis Fakkelskov og projektkonsulent i Bibliotekssamarbejde, Jimmy E. H. Pedersen.

Reference

“De kvalitative analyser er knivskarpe og også letforståelige for udenforstående. Pernille har udarbejdet ark til ensretning og bearbejdning af data fra eksisterende og fremtidige kvalitative interviews. Disse ark er værdifulde for Københavns Biblioteker, og vi kan som organisation bruge den i det fremtidige arbejde.”

Jimmy Ekstrøm Pedersen, Projektkonsulent, Bibliotekssamarbejde

“Pernille har givet os indsigt i antropologiske, kvalitative metoder og har hermed højnet det generelle vidensniveau hos os som kolleger. Pernille har med sit gode humør været en værdsat kollega på kontoret. Vi kan kun give hende vores varmeste anbefalinger som en dygtig og energisk medarbejder, der har sans for både helheden og detaljen.”

Lisbeth Vestergaard, Udviklingskonsulent, Bibliotekssamarbejde

Skærmbillede 2017-12-04 kl. 20.56.51