DET DANSKE FILMINSTITUT // MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE

En kvalitativ undersøgelse af fællesskaber og medieadfærd blandt unge i Danmark

Opgaven

I denne undersøgelse har vi været interesseret i at forstå de unges lokale fællesskaber i relation til medieforbrug og -adfærd – med udgangspunkt i de unges egne fortællinger og oplevelser – gennem en holistisk tilgang.

Tilgang

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 14 kvalitative gruppeinterviews med i alt 46 unge mennesker fra forskellige steder i Danmark. Her under 24 piger og 22 drenge med en aldersspredning på 13-18 år. Der er blevet afholdt gruppeinterviews i byerne København, Aarhus, Esbjerg, Svenborg og i nærområdet omkring Skive.

Resultater og leverancer

Undersøgelsens indsigter er blevet analyseret og samlet i rapportform, som sætter fokus på, hvordan de unge definerer et fællesskab, hvordan fælleskaber etableres, hvilke former for fællesskab, der fylder i deres liv samt, hvordan de orienterer sig imod og agerer i forskellige former for fællesskaber – fysiske som digitale. Læs hele rapporten her.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen er blevet udarbejdet i samarbejde med Katrine K. Pedersen, forfatter & udviklingskonsulent hos DFI/medierådet for Børn og Unge i efteråret 2017.

Skærmbillede 2017-12-04 kl. 21.22.25