DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN // SJÆLØR OG SYDHAVNEN

En brugerdreven evaluering af de boligsociale lektiecaféer

Opgaven

Der ønskes en evaluering af helhedsplanens 3 lektiecaféer. Formålet med evalueringen er at sætte brugerne i centrum og blive klogere på, hvordan det er at være en del af en lektiecafé, hvad der motiverer børnene, hvilket udbytte de oplever og hermed belyse hvilke forbedringspotentialer, der kan peges på. Den indsamlede viden skal hermed ses som et internt redskab til videreudviklingen af lektiecaféerne og de frivillige kræfter, der driver projektet.

Tilgang

I tidsrummet fra den 18. – 20. april 2017 er der blevet afholdt tre fokusgruppeinterviews med tolv udvalgte børn fra de tre lektiecaféer med en aldersspredning fra 7 til 16 år.

Resultater og leverancer

Brugerindsigterne blev præsenteret i en visuel rapport, der satte fokus på brugernes motivationsmønstre og konkrete anbefalinger til videreudviklingen af de 3 lektiecaféer. Derudover blev der faciliteret en samlet workshop for de frivillige, der er tilknyttet lektiecaféerne, hvor de blev præsenteret for rapportens indsigter.

Samarbejdspartnere

Projektet blev udarbejdet i samarbejde med “Fællesskaberne – Den boligsociale helhedsplan” i foråret 2017.

Reference

“Pernille har udarbejdet en kvalitativ evaluering af vores tre lektiecaféer. Pernille har planlagt og udført deltagerobservation, fokusgruppeinterviews, kodning samt mundtlig og skriftlig fremstilling af undersøgelsens resultater. Undersøgelsen vil få betydning for den fremtidige organisering af lektiecaféerne. Pernille er gået til opgaven med stor selvstændighed. Vi oplever Pernille som fagligt skarp, nysgerrig og fleksibel. Som person er Pernille et varmt og smilende menneske, der har en smittende positiv tilgang til sine omgivelser.”

Pernille Seeberg, Familiemedarbejder, Fællesskaberne.

Skærmbillede 2017-10-10 kl. 23.25.52