AARHUS UNIVERSITET

Implementeringen af it-systemet Blackboard

Opgaven

Medarbejderne i Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ønsker et indblik i, hvordan deres udbudte kurser og materialer understøtter anvendelsen af it-systemet Blackboard – som kommunikationsplatform og pædagogisk redskab – blandt universitetets undervisere.

Ved projektopstart var overgangen fra universitetets gamle it-system til Blackboard stadig i sin opstartsfase med et krav om endelig implementering pr. 1. januar 2015.

Tilgang

Brugerne af it-systemet blev sat i centrum, og adfærdsmønstre blev kortlagt. Gennem en aktiv brugerinddragelse var målet med undersøgelsen at skabe en større forståelse for brugernes oplevelser og behov. Gennem en grundig desk-research, dybdegående interviews, analyse og afsluttende præsentation af indsigter, blev en række forbedringspotentialer kortlagt.

Resultater og leverancer

Der blev udarbejdet to visuelle servicerejser, som tog udgangspunkt i to forskellige brugertyper. Disse tydeliggjorde forbedringspotentialer i forhold til videreudviklingen af kurser og materialer angående Blackboard. De to servicerejser var også med til at skabe et visuelt overblik, der skitserede brugerens adfærd og synliggjorde konkrete udfordringer i forhold til brugernes anvendelsen af Blackboard.

Samarbejdspartnere

Projekter blev udarbejdet i efteråret 2014. Det konkrete projektsamarbejdet blev etableret gennem Humanister i erhvervslivet – en studenterdreven forening – der skaber dialog mellem erhvervslivet og studerende.

Reference

“Arbejdet er udført selvstændigt i alle opgavens faser og formidlingen af resultaterne til centret, er sket på eksemplarisk vis i en kort og overskuelig form. Resultaterne har været særdeles brugbare. Vi hæfter os særligt ved, at den antropologiske tilgang har bidraget med nye perspektiver og ny viden til dette felt. Her på centeret håber vi, at vi kan få mulighed for at arbejde sammen med Pernille igen, og dermed drage nytte af hendes kompetencer og venlige personlighed. Vi kan kun anbefale Pernille.”

Karen Louise Møller, AC-fuldmægtig & Tina Bering Keiding, Lektor

logo_22748