BORGERSERVICE I AARHUS KOMMUNE

Digital Bydel: fra borgerperspektiv

Opgaven

Borgerservice i Aarhus har i tidsrummet januar 2014 til januar 2016 indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet i projektet Digital Bydel. Projektet handler om, hvordan man kan informere, involvere og indgå i dialog med borgerne på nye måder ved brug og udfoldelse af det digitale i de fysiske arealer. Projektet udspringer af det faktum, at borgere i højere grad møder det offentlige gennem digitale medier.

Sammen med en gruppe medstuderende antropologer bidrog jeg i foråret 2015 med dybdegående brugerindsigter med fokus på centrale problemstillinger og potentialer – i forhold til mødet med det offentlige – gennem digitale rum.

Tilgang

Vores grundtese var, at en succesfuld borgerinddragelse tager udgangspunkt i en allerede eksisterende praksis. De endelige anbefalinger, der afslutningsvist blev præsenteret for Borgerservice,  blev derfor udarbejdet på baggrund af en grundig desk-research og 11 dybdegående feltbesøg i udvalgte borgeres hjem. Feltbesøgene var med til at kortlægge borgernes digitale praksis samt belyse udfordringer og potentialer i forbindelse med nye digitale former for borgerinddragelse.

Resultater og leverancer

På baggrund af den indsamlede empiri blev der udarbejdet en præsentation, hvor de mest fremtrædende indsigter blev fremført – til gavn for videreudviklingen af konkrete prototyper og koncepter. Derudover blev der produceret skriftligt materiale til projektets hjemmeside.

Samarbejdspartnere

Projektsamarbejdet med Borgerservice og Alexandra Instituttet blev etableret med hjælp fra Aarhus Universitet. Læs mere om projektet her.

aarhus_kommune_logo  tdl-alexandra-1